I oktober 2015 indberettede alle institutioner, der udbød gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) data om, hvor stor en del af lærernes samlede arbejdstid, der anvendes til elevsamvær med et læringsmæssigt formål.

I efteråret 2016 blev indberetningen udvidet til også omfatte eud, AMU og avu, så indberetningen for første gang dækkede alle institutioner på tværs af ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Se resultaterne af indberetningerne nedenfor.

Resultaterne er opgjort separat på følgende kategorier: teknisk eud, merkantil eud, teknisk eux, merkantil eux, stx/hf, hhx, htx, amu og avu.

 

   Andel af lærernes samlede arbejdstid, der blev anvendt til lærerstyret undervisning eller i henhold til reglerne om uddannelsestid  Andel af lærernes samlede arbejdstid, der blev anvendt til andet elev- eller kursistsamvær med et læringsformål  Andel af lærernes samlede arbejdstid, der blev anvendt til elev- eller kursistsamvær med et læringsformål
  2014-2015  2015-2016  2014-2015 2015-2016
2014-2015
2015-2016
Teknisk eud
-
37,7 pct.
-
3,7 pct.
-
41,4 pct.
Merkantil eud
-
34,8 pct.
-
6,0 pct.
-
40,8 pct.
Teknisk eux
-
39,3 pct.
-
5,7 pct.
-
45,0 pct.
Merkantil eux
-
32,2 pct.
-
6,7 pct.
-
38,9 pct.
Stx/hf
23,4 pct.
23,7 pct.
5,7 pct.
6,4 pct.
29,1 pct.
30,0 pct.
Htx
27,3 pct.
27,8 pct.
5,0 pct.
5,6 pct.
32,3 pct.
33,3 pct.
Hhx
28,8 pct.
27,3 pct.
4,7 pct.
5,2 pct.
 33,5 pct.
32,5 pct.
Amu
-
49,3 pct.
  1,7 pct.
-
51,1 pct.
Avu
-
30,1 pct.
  5,5 pct.
-
35,7 pct.

Anm.: 2014-2015-tallene dækker over skolernes senest afsluttede planlægningsperiode på indberetningstidspunktet i oktober 2015, dvs. skoleåret 2014/2015, kalenderåret 2014, maj 2014 til maj 2015 osv. Det samme gør sig gældende for 2015-2016-tallene blot et år forskudt.
Eventuelle afvigelser imellem summen af den andel af den samlede arbejdstid, der anvendes til elev- eller kursistsamvær med et læringsformål og summeringen af den andel af lærernes tid, der anvendes til lærerstyret undervisning og den andel, der anvendes til andet elevsamvær med et læringsformål, skyldes afrundinger.

Alle resultater er desuden tilgængelige i ministeriets datavarehus. Vælg rapporten ”Lærernes arbejdstidsanvendelse”.

Desuden har Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet lavet en opgørelse over udviklingen i udgifterne til over-/merarbejde på erhvervsuddannelsesområdet, det gymnasiale område, arbejdsmarkedsuddannelserne og de almene voksenuddannelser. Her er der dog ikke taget højde for udviklingen i andre personaleomkostninger som fx afspadsering.

Resultaterne heraf viser, at der isoleret set indtræder en reduktion i udgifterne til over-/merarbejde i 2013 på det gymnasiale område og i 2014 på resten af det regulerede område.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, blev udgifterne til over-/merarbejde på EUD, SOSU, AMU og AVU i perioden 2014-2015 reduceret fra 4,7 procent af lønsummen til 1,5 procent svarende til en samlet nedgang på 3,2 procentpoint, mens de tilsvarende udgifter på det gymnasiale område i perioden 2013-2015 blev reduceret fra 5,3 procent af lønsummen til 1,5 procent svarende til en nedgang på 3,8 procentpoint.

Omfanget af over-/merarbejde opgjort som pct. af lønsummen 
  2012
2013
2014
2015
EUD, SOSU, AMU og AVU
4,5 
4,5
4,7
1,5
Gymnasiale uddannelser
5,3
5,3
1,8
1,5