Ifølge aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 2016 udvides antallet af særlige klasser for elever med Autisme Spektrum forstyrrelse (ASF) med tre klasser. Der er i dag 8 ASF-klasser på stx- og hf-uddannelserne fordelt på alle 5 regioner. Med udvidelsen bliver der i alt 11 klasser, hvoraf der som noget nyt også bliver en klasse på hver af de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Der har været stor interesse for udbuddet og mange gode ansøgninger. Samlet er der i ansøgningsrunden indkommet 27 ansøgninger fordelt på 25 uddannelsesinstitutioner.

I udvælgelsen har der været lagt vægt på kriterierne geografisk dækning, faglig kvalitet og vurdering af elevgrundlaget.

ASF-klasser er for elever, som har en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser, og som ikke vil kunne enkeltintegreres i de almindelige klasser, men vurderes at have faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse i de særligt tilrettelagte klasser med en holdstørrelse på op til 12 elever.