De elever fra 9. og 10. klasse, som til sommer forlader grundskolen, har sat kryds ved den ungdomsuddannelse, de ønsker at begynde på. Søgetallene ligner sidste års tal, og den største andel af elever søger fortsat gymnasiet.