Samlet set har 10 procent af eleverne under 25 år på ungdomsuddannelserne udenlandsk herkomst. Men elever med udenlandsk herkomst er ikke ligeligt fordelt mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. På de gymnasiale uddannelser har godt 11 procent udenlandsk herkomst, mens det gælder for godt 8 procent af eleverne på erhvervsuddannelser. 

På de gymnasiale uddannelser er der i øvrigt en større andel efterkommere end på erhvervsuddannelserne. 8 procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser er efterkommere mod knap 5 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne. Modsat udgør indvandrere en lidt større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne sammenlignet med eleverne på de gymnasiale uddannelser. Her lyder tallene på knap 4 procent på erhvervsuddannelserne og godt 3 procent på de gymnasiale uddannelser.