I 2016 blev der indgået flere praktikpladsaftaler på en lang række erhvervsuddannelser sammenlignet med 2015. På flere end halvdelen af erhvervsuddannelserne steg antallet af praktikpladser i forhold til året før. Flere større uddannelser som buschauffør i kollektiv trafik, elektriker, vejgodstransportuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse (snedkerne) oplevede markante stigninger i antallet af indgåede aftaler.

Nedenfor er top ti over de erhvervsuddannelser, som oplevede den største stigning.

De ti erhvervsuddannelser med størst stigning i uddannelsesaftaler