Tilsynet med de almene voksen- og efteruddannelser omfatter institutionernes økonomi, faglige resultater og regeloverholdelse. Det skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

De almene voksen- og efteruddannelser, som udbydes af voksenuddannelsescentrene (VUC):

  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Kvalitetstilsyn

Kvalitetstilsynet har fokus på institutionernes faglige resultater. Det skal bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

I tilrettelæggelsen af kvalitetstilsynet med de almene voksen- og efteruddannelse benytter styrelsen sig af tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. Fra 2017 introduceres endvidere risikobaseret tilsyn:

Udvikling af risikobaseret tilsyn

Styrelsen vil 2017 udvikle et risikobaseret tilsyn baseret på VUC’ernes kursistindberetning for blandt andet avu, FVU og OBU.

Den centrale kursistindberetning for VUC er i 2016 blevet udvidet med en række nye parametre

Styrelsen vil på baggrund af det styrkede datagrundlag afdække mulighederne for at fastlægge indikatorer med henblik på udvikling af et risikobaseret tilsyn for de almene voksen- og efteruddannelser.

Udvikling af det risikobaserede tilsyn vil ske i tæt samarbejde med Styrelsen for It og Læring og med inddragelse af blandt andet Lederforeningen for VUC.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor produktionsskolerne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
  • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

I enkeltsagstilsynet vil antallet af sager variere fra år til år.

Sidst opdateret: 16. juli 2018