Det fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse, at censor skal indgive en indberetning, hvis vedkommende konstaterer tegn på, at prøverne ikke er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, eller at forløbet af prøven giver censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning.

Indberetningen skal sendes til skolen med kopi til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som behandler indberetningen.

Reglerne for indberetninger findes i den almene eksamensbekendtgørelses § 29, stk. 4.

Sidst opdateret: 16. juli 2018