Tosprogede kursister er en særskilt målgruppe inden for AMU, og der er udviklet en række særlige AMU-kurser for tosprogede. Disse kurser understøtter, at tosprogede deltagere de samme forudsætninger for at begå sig på det danske arbejdsmarked, som etniske danskere.

Kurser for tosprogede

Der er fire tilbud i dansk som andetsprog i AMU, basis, alment og udvidet niveau samt et fagunderstøttende. Kurserne er målrettet tosprogede deltagere, der har behov for supplerende danskundervisning for at få fuldt udbytte af almindelige AMU-uddannelser, eller som har brug for at forbedre deres danskkundskaber.

Undervisningen er målrettet kursistens arbejdsplads, så der undervises for eksempel i fagsprog og i, hvordan man taler med kolleger om de forskellige arbejdsopgaver eller læser instruktioner.

Ud over dansk som andetsprog tilbydes der fem AMU-kurser, der er særligt tilrettelagt for tosprogede. Det er kurser, der introducerer til:

  • arbejdsmarkedsuddannelserne
  • et brancheområde
  • det danske arbejdsmarked
  • arbejdsmarked, it og jobsøgning
  • almen fødevarehygiejne.

Oversigt over AMU-kurser for tosprogede (pdf)

Individuel kompetencevurdering for tosprogede

Tosprogede, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark har mulighed for at få en særlig variant af den individuelle kompetencevurdering (IKV), der har en længere varighed end den ordinære IKV.

Særlige uddannelsesforløb for tosprogede

AMU kan tilbyde særlige uddannelsesforløb for tosprogede. Forløbene kan tilrettelægges fleksibelt til konkrete målgrupper og uddannelsesbehov. Der er mulighed for dobbeltlærertimer, så den fagspecifikke undervisning og danskundervisningen overlapper og understøtter hinanden.

Det er AMU-udbyderne, der tilrettelægger forløbene, og de vil ofte bestå af faglige AMU-kurser i en AMU-branchepakke, kombineret med AMU-kurser for tosprogede.

AMU-branchepakker

En AMU-branchepakke er en samling af AMU-kurser, som tilsammen giver de nødvendige kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave. AMU-branchepakker kan sammensættes sådan, at de retter sig mod det lokale arbejdsmarked og jobmulighederne i lokalområdet.

Målgruppe

Målgruppen for de særlige kurser for tosprogede er personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og faglige forudsætninger.

De sproglige krav til kursisten afhænger af, hvor komplekst AMU-kurset er. Hvis kursisten skal følge et ordinært AMU-kursus på dansk, kræver det dansksproglige kompetencer, der svarer til prøve i Dansk 2 i danskuddannelserne. Hvis det ordinære kursus foregår i kombination med et AMU-kursus i dansk som andetsprog, bør sprogkundskaberne svare til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

Kurserne er ikke målrettet til nytilkomne flygtninge- og indvandrere, da deltagerne i AMU skal have enten fast bopæl i Danmark (defineret som bopæl i CPR-registret) eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

For asylansøgere må man i stedet gennemføre en eventuel undervisningsaktivitet som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Hvis asylansøgeren senere får opholdstilladelse og bliver bopælsregistreret, kan der gennemføres en IKV (Individuel kompetencevurdering), hvis personen har behov for et AMU-bevis.

Læs om IDV i ”Vejledning til uddannelsesinstitutioner – vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (pdf)”

Sidst opdateret: 16. juli 2018