Baggrund for VEU-centrene

De 13 VEU-centre blev etableret i 2010 med det formål at skabe én samlet indgang til almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). Det skulle skabe større overskuelighed og bedre rådgivning for brugerne og det virksomhedsopsøgende arbejde skulle i højere grad koordineres, så både arbejdsgivere og arbejdstagere ville opleve et fleksibelt og effektivt VEU-uddannelsestilbud.

Derudover fik VEU-centrene mulighed for at påtage sig andre relevante opgaver, og de har blandt andet været tæt involveret i arbejdet med at understøtte integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Udfasning i løbet af 2018

Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev det besluttet, at VEU-centrene skal udfases i 2018. I 2018 skal VEU-centrene centrene fokusere på ét af deres kerneområder – det virksomhedsopsøgende arbejde – så der ikke opstår et afbrud i dette arbejde, mens beslutningerne fra trepartsaftalen indfases. Udover det virksomhedsopsøgende arbejde skal VEU-centrene i 2018 fokusere på, hvordan den erfaring og viden, som de har opbygget igennem de sidste syv år, ikke går tabt, men bliver videreført og indarbejdet på værts- og partsinstitutioner og i fx andre netværk og strukturer.

Det er hensigten, at VEU-centrenes vejledningsopgaver fremadrettet skal løses via den nationale og institutionsuafhængige voksenvejledning, mens den opsøgende indsats skal udføres dels af de enkelte uddannelsesinstitutioner, dels som led i en målrettet opsøgende indsats i tilknytning til bl.a. arbejdsmarkedets parters overenskomstaftalte uddannelsesinitiativer. Den for nyligt vedtagne RAR-model for koordination og aktørsamarbejde, vil understøtte den koordineringsindsats, som VEU-centrene hidtil har varetaget i forhold til voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

 

Sidst opdateret: 16. juli 2018