Formål

Forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for på denne måde at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017. 

Første ansøgningsrunde

Mandag den 7. juni 2018 var sidste chance for at indsende en ansøgning om deltagelse i forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtog i alt ti ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Efter behandling af alle ansøgninger fik ti skoler tildelt dispensation. Næste ansøgningsfrist er i 2019.

 
  Sidst opdateret: 23. august 2018