Generelt gælder følgende regler ved beregning af gennemsnittet:

  • Karaktergennemsnittet i hvert fag (dansk eller matematik) findes ved prøveaflæggelse i samme prøvetermin. Det er ikke tilladt at overføre tidligere opnåede karakterer fra prøveaflæggelsen i 9. klasse til at indgå i karaktergennemsnittet i faget for prøveaflæggelsen i 10. klasse.
  • Den mundtlige prøve i matematik indgår ikke i beregningen af gennemsnittet, hverken i 9. eller i 10. klasse. De øvrige delprøver indgår i beregningen af gennemsnittet.
  • Hvis en elev bliver fritaget for en eller flere delprøver i dansk og/eller matematik, skal eleven henvises til optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne.

Eksempler på beregning

Gennemsnit ved 9.-klasseprøve:

  • Dansk beregnes på baggrund af en mundtlig del og tre skriftlige delprøver - læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.
  • Matematik beregnes på baggrund af to delprøver – matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler.

Gennemsnit ved 10.-klasseprøve:

  • Dansk beregnes på baggrund af én mundtlig og én skriftlig del.
  • Ved matematik indgår kun én skriftlig del.

Prøverne i 10. klasse er frivillige. Elever i 10. klasse kan vælge at aflægge prøverne på 9. klasse niveau.

Sidst opdateret: 13. februar 2019