Formand

Landsdommer Ida Skouvig

Medlemmer

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening:

  • Chefkonsulent Maria Bille Høeg (stedfortræder)

Udpeget af Landsorganisationen i Danmark:

  • Konsulent Trine Rasmussen

Udpeget af KL og Danske Regioner i forening:

  • Uddannelsesleder Helle Stang Traasdahl, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udpeget af Finansministeriet:

  • Kontorchef Ida Krarup, Moderniseringsstyrelsen

Kontakt Ankenævnets sekretariat

E-mail til sekretariatet:

nh@naevneneshus.dk

Tlf. 7240 5600 (mandag-fredag kl. 10-15)

Sidst opdateret: 16. februar 2017