Formand

 • Stina Vrang Elias

Næstformænd

 • Morten Smistrup, LO
 • Jannik Bay, DA

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Medlemmer:

 • Erhvervsuddannelseschef, Lone Folmer Berthelsen, Dansk Industri
 • Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ
 • Uddannelseschef Marianne Kragh, Horesta
 • Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Chefkonsulent Christina Laugesen, Lederne
 • Sektionsformand Pia Hansen, Håndværksrådet
 • Uddannelseschef Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Afdelingschef Louise Phil, Dansk Byggeri
 • Afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre

Stedfortrædere:

 • Chefkonsulent Birgitte Winge, Dansk Industri.
 • Konsulent Kelvin Strømsholt, TEKNIQ.
 • Chefkonsulent Alex Hooshiar, Dansk Arbejdsgiverforening.
 • Chefkonsulent Karina Beg Poulsen, Dansk Arbejdsgiverforening.
 • Konsulent Poul Henrik Madelung, Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverorganisationer (SAMA).
 • Chefkonsulent Dorte Kulle, SMVdanmark.
 • Bagermester Klaus Nielsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver.
 • Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri.
 • Uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard, GRAKOM

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Medlem:

 • Konsulent Súzanne Hirsch-Fabricius

Stedfortræder:

 • Afdelingschef Lars Djernæs

Indstillet af Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler:

Medlem:

 • Forstanderkredsens formand, forstander Peter Bols Thomsen

Stedfortræder:

 • Forstanderkredsens næstformand, forstander Troels Brandt

Indstillet af Danske Regioner:

Medlem:

 • Seniorkonsulent Anne-Dorthe Sørensen

Stedfortræder:

 • Konsulent Kasper Munk Rasmussen

Indstillet af Kommunernes Landsforening:

Medlem:

 • Centerchef Karoline Amalie Steen

Stedfortræder:

 • Chefkonsulent Ursula Dybmose

Indstillet af Landsorganisationen i Danmark:

Medlemmer:

 • Næstformand Ejner K. Holst, LO.
 • Konsulent Morten Smistrup, LO.
 • Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund.
 • Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F.
 • Uddannelsespolitisk konsulent Elisabeth Nina Petersen, Malerforbundet.
 • Uddannelseskonsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal.
 • Forbundssekretær Joan Prahl, FOA.
 • Politisk rådgiver Pia Svane, HK.
 • Næstformand Torben Vangsgaard, Serviceforbundet.

Stedfortrædere:

 • Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA.
 • Politisk rådgiver Gitte Brückner, HK.
 • Forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet.
 • Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F.
 • Forbundskonsulent Susan Clausen, NNF.
 • Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal.
 • Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen, Dansk El-forbund.
 • Uddannelseskonsulent Martin Ungermand Bichel, Teknisk Landsforbund.
 • Næstformand Nanna Højlund, LO

Indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd:

Medlem:

 • Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF

Stedfortræder:

 • Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost- og Ernæringsforbundet

Indstillet af elevernes organisationer i forening:

Medlemmer:

 • Mathias Rytter Hansen, Erhvervsskolernes ElevOrganisation.
 • Sarah Siddique, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Stedfortrædere:

 • Helene Glundholt, formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation.
 • Carl Morgenstjerne, politisk næstformand i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Indstillet af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier:

Medlem:

 • Direktør Ole Heinager, NEXT 

Stedfortræder:

 • Konstitueret Direktør, Morten Emborg, TEC

Indstillet af Handelsskolernes Lærerforening

Medlem:

 • Formand Christoffer Jørgensen

Stedfortræder:

 • Konsulent Søren Hoppe Christensen

Indstillet af Uddannelsesforbundet:

Medlem:

 • Formand Hanne Pontoppidan

Stedfortræder:

 • Konsulent Sissel Kondrup

Indstillet af de øvrige lærerorganisationer på rådets område:

Medlem:

 • Lektor Knud Skovgaard Larsen, Gymnasieskolernes Lærerforening.

Stedfortræder:

 • Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Indstillet af Landbrug & Fødevarer:

Medlem:

 • Seniorkonsulent Charlotte Drachmann Jørgensen, Landbrug & Fødevarer

Stedfortræder:

 • Erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer

Indstillet af de øvrige skolelederforeninger på rådets område:

Medlem:

 • Direktør Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU Nykøbing Falster

Stedfortræder:

 • Forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole

Tilforordnede (deltagere i rådets arbejde uden stemmeret):

 • Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet): Professor Kjeld Møller Pedersen
 • Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne: Formand Lars Bo Breddam.
 • Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne: Direktør Lars Kunov.
 • Foreningen Danske Landbrugsskoler: Sekretariatschef Christian Schultz.
 • Produktionsskoleforeningen: Forstander Gert Møller, Korsør Produktionshøjskole.

Formand for REU

Stina Vrang Elias

Telefon 3342 6601
Mobil 2329 0671
E-mail: sve@dea.nu

Sidst opdateret: 13. juli 2018