Januar

REUs høringssvar af 5. januar 2018 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (pdf)

REUs indstilling af 9. januar 2018 om ændringsønske fra det faglige udvalg for automatik og procesuddannelsen (pdf)

REUs indstilling af 22. januar 2018 om forsøg med udvidet adgang til GF1 (pdf)

REUs udtalelse om rådets indstillinger af 24. januar 2018 i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Oversigt over REUs indstillinger af 24. januar 2018 om forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Februar

REUs indstilling af 13. februar 2018 om ændringsønsker fra to faglige udvalg (pdf)

REUs høringssvar af 19. februar 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til eux-læreplaner (pdf)

REUs høringssvar af den 21. februar 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

Marts

REUs justerede høringssvar af 9. marts 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

April

REUs udpegning af medlem til uddannelsesudvalg for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole 2018-2022 (pdf)

REUs høringsvar om justering af retningslinjer for dimensionering af erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 10. april 2018 vedr. udkast til § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202 (pdf)

REUs høringssvar af 20. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 25. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (pdf)

Maj

REUs indstilling af 8. maj 2018 vedr. udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (pdf)

REUs udtalelse af 14. maj 2018 vedr. styrkelse af søgningen til erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs brev af 14. maj 2018 vedr. evalueringsdesign for evaluering af videnscentre (pdf)

Sidst opdateret: 21. august 2018