Formand

Ida Skouvig

Medlemmer og stedfortrædere

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening:

  • Advokat Tine Benedikte Skyum
  • Politisk konsulent Ann Marie Willemoes Jørgensen (stedfortræder)
  • Advokat Elisabeth la Cour (stedfortræder)

Udpeget af Landsorganisationen i Danmark:

  • Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst
  • Advokat Berit Lassen (stedfortræder)
  • Advokat Maria Rasmussen (stedfortræder)

Kontakt Tvistighedsnævnets sekretariat

E-mail til sekretariatet:

nh@naevneneshus.dk

Tlf. 7240 5600 (mandag-fredag kl. 10-15)

Sidst opdateret: 11. august 2017