Unødigt bureaukrati må ikke stå i vejen

Indviklede regler og unødigt bureaukrati må aldrig stå i vejen for, at unge mennesker kan få en uddannelse af høj kvalitet. Derfor skal der ske en forenkling af erhvervsuddannelsernes tilrettelæggelsesformer og elevtyper. Dette skal give skolerne større råderum og flere frihedsgrader til at tilrettelægge skoleundervisningen. Samtidig ønsker regeringen at forenkling og tydeliggørelse af de faglige udvalgs opgaver.

Forenkling af tilrettelæggelsesformer og elevtyper

Regeringen ønsker at forenkle erhvervsuddannelsernes mange forskellige tilrettelæggelsesformer og elevtyper for at give skolerne større råderum og flere frihedsgrader til at tilrettelægge skoleundervisningen. Ligeledes ønsker regeringen at styrke institutionernes bestyrelser således, at disse er bedst muligt klædt på til deres opgave.

Bestyrelsesarbejde med rette kompetencer

På nogle erhvervsskoler er det en udfordring at tiltrække personer med de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet.  

Undersøgelser fra DEA og Pluss viser, at nogle bestyrelser oplever det som en udfordring at tiltrække kvalificerede bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne.

Regeringen foreslår derfor en række initiativer som samlet set skal løfte kompetenceniveauet i bestyrelserne til gavn for uddannelserne og de unge. Det foreslås blandt andet, at der udarbejdes uddybende vejledende kompetenceprofiler, at nye bestyrelsesmedlemmer skal have en kort bestyrelsesuddannelse samt, at det øgede ansvar modsvares af et højere honorar. 

Sidst opdateret: 13. september 2018