Med udspillet ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ foreslår regeringen en omfattende indsats i folkeskolerne, 10. klasse, vejledningen af de unge, kommunernes indsats, strukturerne omkring og indholdet i erhvervsuddannelserne. Der er i alt afsat to milliarder kroner af til udspillets initiativer over fire år. 

Indsatser i folkeskolen

Udspillet har fokus på, at eleverne allerede i folkeskolen skal møde mere praksisfaglighed i undervisningen, som kan inspirere dem til erhvervsuddannelserne. Derudover skal initiativerne sikre, at alle elever udfordres på deres valg af ungdomsuddannelse. Eleverne skal møde en struktureret og systematisk indsats i folkeskolen, som skal kvalificere elevernes uddannelsesvalg, og hvor lærerne skal spille en langt større rolle. 

10. klasse skal erhvervsrettes

10. klasse vil få et konkret og grundigt gennemsyn af en ekspertgruppe, så 10. klasse i langt højere grad bliver begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for slutningen på grundskolen. Ekspertgruppen får til at opgave at komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes og nærheden til erhvervsskolerne øges.

Styrkede erhvervsuddannelser

Udspillet indeholder en række initiativer i forhold til at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne og sikre høj kvalitet. På erhvervsuddannelsesområdet er der blandet andet initiativer med fokus på faglig stolthed, et attraktivt ungdomsmiljø, tidlig afklaring om praktik og tid til fordybelse og afklaring under uddannelsen.

Der er også en række afbureaukratiseringsinitiativer samt et fokus på, at erhvervsskolerne opnår større frihed til at tilrettelægge undervisningen. En række initiativer skal også sætte fokus på, at erhvervsskolernes bestyrelser sikres de nødvendige kompetencer.

Adgangsforudsætninger til gymnasiet

Adgangsforudsætninger til gymnasiet indgår ikke i forhandlingerne, men i udspillet indgår regeringens ambition om at følge konsekvenserne for indførelse af adgangskrav på gymnasierne.

Sidst opdateret: 13. september 2018