Adgangskurser for voksne i dansk og matematik på erhvervsskoler

For at skabe mere sammenhængende forløb uden unødige skift for personer, der ønsker en erhvervsuddannelse, får voksne ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene på 02 i dansk og matematik, mulighed for at opkvalificere sig på erhvervsskoler.

Øget adgang til grundforløbets første del

Det forslås at udvide adgangen til grundforløbets første del, så den giver adgang for unge i op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse.

Undtaget fra dette er unge, der har gået på en gymnasial uddannelse eller FGU i mere end et år. Eleverne skal – som i dag – opfylde adgangskravene for at blive optaget på grundforløbets første del.

Nyt kort introducerende grundforløb (GF+)

Der vil blive indført et nyt kort grundforløb (GF+) på 10 uger forud for grundforløbets anden del for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer. GF+ skal være et tilbud til de elever, der ikke går i gang med en erhvervsuddannelse inden for to år efter 9. eller 10. klasse. Elever, der har afsluttet en ungdomsuddannelse, har ikke adgang til GF+.

Der er tale om et særskilt forløb for målgruppen, hvor det faglige indhold i GF+ tager udgangspunkt i indholdet i grundforløbets første del.

Eleverne skal opfylde adgangskravene for at blive optaget på GF+.

Sidst opdateret: 10. september 2018