Et højt fagligt niveau og et godt og sundt uddannelsesmiljø er en forudsætning for, at en uddannelse opleves som attraktiv. Erhvervsskolerne og praktikvirksomhederne leverer allerede undervisning og uddannelser af høj kvalitet. Udspillet styrket erhvervsskolerne i dette arbejde. 

Flere penge til kvalitet

Udspillet forbedrer erhvervsskolernes vilkår for at skabe uddannelser af høj kvalitet med et kvalitetstilskud i 2019-2022 til fremtidssikrede erhvervsuddannelser gennem styrket digitalisering, ungemiljøer og brug af gæstelærere. 

Styrket digitalisering

Kvalitetstilskuddet skal sikre erhvervsskolerne økonomisk støtte til fremme af relevante digitale ressourcer, robotter og moderne teknologisk udstyr i undervisningen samt kompetenceudvikling af underviserne. Tilskuddet skal ses i lyset af etableringen af Center for udbredt anvendelse af it i erhvervsuddannelserne samt et nyt grundfag i teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne.  

Mere gennemsigtighed i skolernes nøgletal

Der skal være åbenhed og øget gennemsigtighed for elever, forældre og praktikvirksomheder om kvaliteten af erhvervsuddannelserne på den enkelte erhvervsskole. Derfor gøres det muligt at sammenligne erhvervsskolernes og erhvervsuddannelsernes nøgletal, så det bliver nemmere for kommende elever at træffe et frit og oplyst uddannelsesvalg.

Sidst opdateret: 13. september 2018