Pleje og omsorg er nogle af de vigtigste elementer i vores velfærdssystem. Det er afgørende for kommunernes mulighed for blandt andet at yde god ældrepleje, at kommunerne har adgang til tilstrækkeligt social- og sundhedspersonale.

Regeringen ønsker at styrke rekrutteringen og tilgangen til social- og sundhedsuddannelserne for at understøtte, at vi har dygtige medarbejdere inden for et afgørende vigtigt velfærdsområde.

På den baggrund er der i juni 2018 igangsat en kortlægning af rekrutteringsudfordringerne for social- og sundhedspersonale.

Kortlægningen skal danne grundlag for mulige nye initiativer på området. Regeringen har derfor afsat 200 mio. kr. på finanslovforslaget for 2019 til nye tiltag, der kan afhjælpe kommunernes udfordringer med rekruttering af social- og sundhedspersonale til ældreplejen.

Herudover har regeringen målrettet en pulje på 5 mio. kr. i 2018 til at profilere social- og sundhedsuddannelserne og tydeliggøre mulighederne i uddannelserne for de unge.

Flere tiltag i dette udspil vil desuden styrke tilgangen og fastholdelsen på social- og sundhedsuddannelserne og vil dermed også indgå som løsningselementer i forhold til rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet. Det gælder blandt andet den nye mulighed for et introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne samt erhvervsskolernes nye mulighed for at udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik til voksne elever over 25 år som supplement til mulighederne på VUC.

Adgang til lønrefusion mellem grund- og hovedforløbet

Eleverne på social- og sundhedsuddannelserne er typisk voksne. Det kan derfor være en barriere for dem at skulle begynde på en uddannelse på SU-vilkår. Praktikvirksomheder får i dag refusion for deres lønudgifter, når deres elever er i skole. Virksomhederne kan ikke få lønrefusion i ferieperioder, for eksempel i sommerferien mellem grund- og hovedforløbet. Derfor indeholder udspillet, at alle praktikvirksomheder, herunder kommunerne, får mulighed for at få lønrefusion i overgangen mellem grund- og hovedforløbet.

Forsøg på social- og sundhedsuddannelserne

For at skabe flere praktikpladser forslås det at afsætte midler til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne, for eksempel på social- og sundhedsassistentuddannelsen med mere praktiktid i kommunerne og mindre i regionerne. 

Sidst opdateret: 11. september 2018