Usikkerhed om muligheden for at få en praktikplads kan have betydning for, om de unge vælger en erhvervsuddannelse, om de begynder på uddannelsen, og om de falder fra. Det er vigtigt for de unges valg af ungdomsuddannelse, at de kan se vejen igennem hele uddannelsesforløbet. 

Praktikpladssituationen er allerede forbedret som følge af trepartsaftalen fra 2016. 

Udspillet styrker yderligere muligheden for at få en praktikplads.

Nyt praktikpladstilsagn skal give eleverne en tidligere forventning om at få en praktikplads

Praktikpladstilsagnet skal være et redskab til en forpligtende dialog mellem den unge og virksomhederne før grundforløbet, for eksempel i forbindelse med erhvervspraktik, og bane vejen for en uddannelsesaftale.

Desuden ønsker regeringen at ændre reglerne, så erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides til at omfatte elever fra 9. og 10. klasse, når de tilmelder sig en erhvervsuddannelse. Formålet er at hjælpe eleverne med at få et praktikpladstilsagn, inden de begynder på grundforløbet.

Status på praktikpladssituationen

For at sikre at den gode udvikling i antallet af praktikpladser fortsætter, vil regeringen invitere arbejdsmarkedets parter til drøftelser om status på praktikpladssituationen primo 2019.

Mere fleksible vilkår for opsigelse af uddannelsesaftaler

For at få flere virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler, kan der være behov for at skabe mere fleksibilitet i virksomhedernes muligheder for at opsige en uddannelsesaftale i løbet af uddannelsen. Derfor igangsættes et udredningsarbejde af mulighederne for at ændre på reglerne om uddannelsesaftalens uopsigelighed.

Sidst opdateret: 11. september 2018