Der er brug for at styrke danskernes viden om erhvervsuddannelserne og ændre opfattelsen af de gymnasiale uddannelser som et uddannelsesvalg og eud som et erhvervsvalg.

Derfor styrkes fortællingen om erhvervsuddannelserne som stærke uddannelser, der også danner de unge og giver videreuddannelsesmuligheder, der ruster de unge til fremtiden. 

Ny fælles fortælling

Der skal gøres op med erhvervsuddannelsernes image som et endeligt erhvervsvalg uden fokus på dannelses- og videreuddannelsesmuligheder. 

Derfor udvikles en ny fortælling for erhvervsuddannelserne, der er fælles for alle aktører. Et budskab om, at erhvervsuddannelserne ruster eleverne til fremtiden med gode jobs, iværksætteri og videreuddannelse.

Styrket fokus på dannelse

Alle ungdomsuddannelse har det til fælles, at de handler om tilegnelse af viden, færdigheder, og kompetencer. Men de indeholder også dannelsesprocesser, der ændrer måden den unge forholder sig til sig selv, til andre og til verden på. Dette fokus skal styrkes på erhvervsskolerne. 

Gode videreuddannelsesmuligheder 

Flere faglærte skal have adgang til professionsbacheloruddannelserne med eller uden supplering.

Samtidig tages endnu et skridt for, at professionshøjskolerne kan udbyde adgangskurser på gymnasialt niveau for blandt andet personer med en erhvervsuddannelse.

Der skabes et bedre overblik over de generelle og specifikke adgangskrav til videregående uddannelser og de videreuddannelsesmuligheder, en erhvervsuddannelse giver.

Sidst opdateret: 11. september 2018