Eleverne skal opleve, at der bliver taget godt imod dem, at ungdomsmiljøet er levende, elevinddragende og aktivt, og at de kan se en sammenhæng gennem hele uddannelsesforløbet.

Ungdomsmiljø, kompetenceudvikling og nærhed til uddannelsesstederne er centrale initiativer for at sikre høj trivsel og attraktive erhvervsuddannelser.

Flere ritualer og traditioner

Der igangsættes en indsats for at udvikle og udbrede god praksis om ungdomsuddannelsesmiljøer inklusive et forslagskatalog til den gode modtagelse og afslutning.

Samtidig afsættes der midler til udvikling af ritualer og traditioner for afslutning, herunder medaljer, i forbindelse med for eksempel svendeprøver.

Lærernes kompetencer skal styrkes

Erhvervsuddannelsesreformen 2014 indeholdt et markant løft af lærernes formelle pædagogiske kompetencer.

Som supplement skal undervisningspraksis styrkes gennem et praktisk forløb med supervision af lærernes undervisningspraksis. Samtidig skal erhvervsuddannelseslærere i korte virksomhedsforløb.

Bedre opfølgning på fravær

For meget fravær giver dårligere faglighed og kan føre til frafald. Det skal være nemt for praktikvirksomhederne at følge med i og følge op på deres elevers fravær, når eleverne er på skoleophold. Samtidig skal der være bedre adgang til skolernes generelle fraværstal.

Bedre muligheder i tyndt befolkede områder

Det skal være mere attraktivt for de unge at flytte til erhvervsskoler, der ligger i tyndt befolkede områder. Samtidig skal det være muligt at opretholde flere uddannelsestilbud og at skabe en større mobilitet. Derfor vil et forsøg give mulighed for, at elever, som kunne have søgt en uddannelse tættere på egen bopæl, kan uddanne sig på en anden skole med skolehjem, hvis skolen ligger i et tyndt befolket område.

Desuden afsættes en økonomisk ramme til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder.

Sidst opdateret: 10. september 2018