Regeringen har allerede indgået en bred politisk aftale om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen i juni 2018, hvor der blandt andet er enighed om at ændre på prioriteringen af de praktiske/musiske fag, prøver, projektopgave og erhvervspraktik. 

Men allerede dengang var partierne enige om, at denne aftale var første skridt, og at nye tiltag er nødvendige.

Renovering og opdatering af lokaler og udstyr 

Folkeskolerne skal have dygtige lærere, motiverede elever og gode fysiske rammer for at udvikle elevernes praksisfaglige evner.

Der skal derfor investeres i folkeskolernes muligheder for at tilbyde god, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning og undervisning i de praktiske/musiske fag.

Regeringen vil gerne gå forrest og foreslår, at der afsættes midler til opdatering og renovering af lokaler og udstyr.

Bedre synergi mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne

For at gøre erhvervsuddannelserne til et naturligt valg for eleverne efter folkeskolen, så kræver det blandt andet, at erhvervsskolerne er en naturlig del af elevens hverdag, mens de går i skole.

Det betyder, at det skal være muligt for folkeskoleeleverne at have deres faste gang på erhvervsskolen, og at det skal være muligt for erhvervsskolen at være en del af hverdagen på folkeskolerne.

Det betyder også, at der skal være bedre muligheder for, at erhvervsskolerne kan spille ind med deres lokaler og lærere. 

Prøven i det praktiske/musiske valgfag bliver obligatorisk

Der er allerede opnået politisk enighed om, at det praktiske/musiske valgfag, som eleverne fremover skal have i 7. og 8. klasse, skal kunne afsluttes med en prøve, hvis kommunen beslutter det.  

Men det må ikke afhænge af den enkelte kommunes prioritering af ressourcerne, om eleverne kommer til prøve eller ej. Regeringen ønsker derfor, at prøven i elevernes obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse bliver obligatorisk. 

Klarlægge regler for ophold på virksomheder

Der er behov for at få klarlagt reglerne for skoleelevers ophold på virksomheder.  

Der må ikke være unødige barrierer, indviklede regler og overflødigt bureaukrati, der står i vejen for, at flere produktionsvirksomheder får mod på at indgå i samarbejder om åben skole og erhvervspraktik.

Sidst opdateret: 13. september 2018