Både de unge og deres forældre skal have langt bedre indsigt i de mange forskellige muligheder, som uddannelsessystemet tilbyder. Der er behov for et opgør med ”automatvalget”, hvor de unge og deres forældre ser gymnasiet som den eneste mulighed. De unge skal nemlig grundlæggende udfordres på deres uddannelsesvalg. 

Nationalt program for valg af ungdomsuddannelse

De samlede indsatser vil blive forankret i et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse, som vil være retningsgivende for indsatsen i alle kommuner.  Det nationale program vil blive udviklet af et fagligt panel, der nedsættes af Undervisningsministeriet.

Systematisk tilgang til uddannelsesvalget i 7. – 9. klasse

Alle unge og deres forældre, uanset hvor i landet de bor, skal mødes af en sammenhængende plan for udskolingsaktiviteterne. Det skal bidrage til at skabe et realistisk afsæt for elevernes valg af uddannelse. For at skabe systematik i tilgangen til valg af uddannelse vil der blive udviklet forskellige nationale materialer og værktøjer, som lærerne kan vælge at bruge i undervisningen.  Formålet er, at eleverne får viden om erhvervsuddannelserne og får indsigt i forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

30 timers uddannelses- og erhvervskendskab for alle elever i 8. klasse

Der udvikles et nyt obligatorisk undervisningsforløb på 30 timer til ”Uddannelses- og erhvervskendskab” med arbejdslivet som hovedfokus.  Eleverne skal gennem forløbet få indsigt i mulighederne på arbejdsmarkedet og de nødvendige kompetencekrav. 

Undervisningsforløbet erstatter introduktionskurser og brobygningsforløb. Kommunerne får ansvaret for at udvikle og gennemføre disse forløb gennem lokalt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

Ny model for uddannelsesparathedsvurdering

Arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen skal styrkes. Forslaget er, at alle elever skal uddannelsesparathedsvurderes henholdsvis til de treårige gymnasiale uddannelser, hf og erhvervsuddannelserne uanset valg af ungdomsuddannelse.

Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse

Kollektiv vejledning skal styrkes og indgå som et centralt element i det nationale program for valg af ungdomsuddannelse. Der vil blive udviklet et nationalt inspirationsmateriale, som stilles til rådighed for vejledere og lærere.  

Sidst opdateret: 10. september 2018