Undervisningsministeriet er godt i gang med arbejdet om implementering af den politiske aftale fra november 2018 ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”.

I aftalen indgår over 100 initiativer, som både er på grundskoleområdet, vejledningsområdet og erhvervsuddannelsesområdet.

Flere initiativer træder allerede i kraft pr. 1. august 2019. Undervisningsministeriet har en løbende dialog med interessenterne om implementeringen af initiativerne.

Tidsplan

Læs mere om tidsplan og ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte initiativer her. De vil blive opdateret løbende ved behov. 

Forventede ikræfttrædelsespunkter for eud-aftalen (exl).

Tidsplan over eud-aftalen (pptx).

Sidst opdateret: 4. april 2019