Her er en oversigt over aktuelle forsøg.

Oprettelse af grundforløbsafdelinger (satellitter)

Undervisningsministeriet har i 2. halvår 2017 godkendt forsøg med oprettelse af fire grundforløbsafdelinger (satellitafdelinger) i områder med svag uddannelsesdækning. Læs mere om udmeldingen af forsøg samt en oversigt over de godkendte forsøg:

Forsøgene indgår i ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” indgået den 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti. Forsøgene evalueres af EVA.

Indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik

Undervisningsministeriet har i 2. halvår 2017 godkendt forsøg med indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik for at give virksomheder i landdistrikter bedre mulighed for at tiltrække elever. Læs mere om udmeldingen af forsøg samt en oversigt over de godkendte forsøg:

Forsøgene indgår i ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” indgået den 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti.

Forsøgene evalueres af EVA.

Kend dit fag – en rejse i tid og værdier

Undervisningsministeriet har i december 2017 godkendt skoler til at deltage i forsøgs- og udviklingsprojektet ”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier”. Tilskud fra puljen anvendes til dannelsesrejser i grundforløbets 1. del, så unge kan opleve den fagkultur, som erhvervsuddannelserne hviler på.

Alle 43 ansøgende skoler fik en godkendelse og modtog ultimo december 2017 bevillinger for i alt kr. 2.864.000. Skønsmæssigt får 1.500-2.000 elever tilbudt en dannelsestur, som finder sted i august-december 2018. Resultaterne af projekterne indsamles og evalueres i 2. kvartal 2019.

Sidst opdateret: 30. juli 2018