Undervisningsminister Merete Riisager har godkendt 52 forsøg, som giver 30 skoler mere frihed og fleksibilitet til selv at blive kloge på, hvad der virker lokalt. Forsøgene gennemføres inden for fire temaer, som undervisningsministeren har valgt med input fra en sparringsgruppe med stort kendskab til erhvervsuddannelsesområdet:

  1. Større fleksibilitet i forhold til praktik 
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur og studiemiljø 
  3. Forsøg med skolehjem 
  4. Forsøg med eux 

Det har også været muligt at søge om forsøg, som ligger ud over temaerne . Det afgørende har været, at forsøgene ikke medfører statslige merudgifter, alene kræver fravigelse af erhvervsuddannelsesregler og ligger inden for intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Forsøgene kan maksimum vare tre år og skal senest være afsluttet den 31. juli 2021. Forsøgene evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Du kan se hvilke forsøg, der er godkendt her (xls)

Sidst opdateret: 16. august 2018