Anvendelse

Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Elevtrivselsmålingen anvendes både i skolernes lokale kvalitetsarbejde samt ministeriets opfølgning på reformen.

Måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne i efteråret

Den årlige måling af elevernes gennemføres på alle erhvervsskoler inden for perioden 1. oktober til 1. december. Skolerne tilrettelægger selv, hvornår de vil gennemføre målingen inden for perioden.

Alle elever, der har skoleforløb i perioden skal deltage

Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der skal deltage i elevtrivselsmålingerne, også elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.

Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden.

Om spørgerammen

Spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe samt en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren. Herudover har spørgerammen været pilottestet og er kvalificeret af de to institutionsnetværk ESB-netværket og Uddannelsesbenchmark.

Adgang til resultaterne

De første resultater er tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

Sidst opdateret: 23. november 2018