Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende liste over, hvilke grundskoler eller afdelinger af grundskoler, der skal afholde sprogprøver i 2019/2020. Listen bygger på Transport, Bygning- og Boligministeriets data over udsatte boligområder sammenholdt med data fra Danmarks Statistiks elevregister. Det er dog kommunalbestyrelsens og de frie skolers bestyrelsers ansvar at påse, hvorvidt henholdsvis kommunens folkeskoler og den pågældende frie skole er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver.

Se listen over skoler der skal aflægge sprogprøver i 2019/2020 (pdf) 

Nedenfor ses Transport-, Bygning- og Boligministeriets lister over udsatte almene boligområder for 2016, 2017 og 2018:

Listen for 2016 (pdf) 

Listen for 2017 (pdf)

Listen for 2018 (pdf)

Hver elev får fire forsøg til at bestå sprogprøverne inden for det pågældende skoleår. 

Det vil være en forudsætning for oprykning til næste klassetrin, at eleven består sprogprøven.

Sprogprøverne i børnehaveklassen

Elever, som ikke består den tredje sprogprøve, tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Det fjerde forsøg gennemføres via et tilbud om sommerskole.

Når eleven ikke består en sprogprøve, skal eleven gennemgå et sprogstimuleringsforløb på skolen inden den næste sprogprøve.

For de elever, der ikke har bestået sprogprøven, kan skolelederen i helt særlige tilfælde beslutte, at eleven på trods heraf kan begynde i 1. klasse. Afgørelsen afhænger af, om skolelederen vurderer, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt til at begynde i 1. klasse.

Sprogprøverne i 1.-9. klasse

Hvis eleven ikke består den obligatoriske prøve, skal eleven undervises på det samme klassetrin i to år samt fortsat modtage undervisning i dansk som andetsprog.

Sidst opdateret: 23. maj 2019