Hver elev får fire forsøg til at bestå sprogprøverne inden for det pågældende skoleår. 

Det vil være en forudsætning for oprykning til næste klassetrin, at eleven består sprogprøven.

Sprogprøverne i børnehaveklassen

Elever, som ikke består den tredje sprogprøve, tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Det fjerde forsøg gennemføres via et tilbud om sommerskole.

Når eleven ikke består en sprogprøve, skal eleven gennemgå et sprogstimuleringsforløb på skolen inden den næste sprogprøve.

For de elever, der ikke har bestået sprogprøven, kan skolelederen i helt særlige tilfælde beslutte, at eleven på trods heraf kan begynde i 1. klasse. Afgørelsen afhænger af, om skolelederen vurderer, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt til at begynde i 1. klasse.

Sprogprøverne i 1.-9. klasse

Hvis eleven ikke består den obligatoriske prøve, skal eleven undervises på det samme klassetrin i to år samt fortsat modtage undervisning i dansk som andetsprog.

Sidst opdateret: 8. marts 2019