Sprogprøverne er målrettet grundskoler med over 30 procent elever bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på infrastrukturlisten over udsatte boligområder. 

Der skal gennemføres to type sprogprøver:

  1. Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i børnehaveklassen
  2. Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i 1.-9. klasse

Obligatorisk sprogprøve målrettet elever i børnehaveklassen

Er din skole omfattet af krav om sprogprøver, skal alle elever i børnehaveklassen gennemføre en obligatorisk sprogprøve fra skoleåret 2019/20.

Formålet med sprogprøven i børnehaveklassen er at styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang. Det sker gennem en løbende prøvning af elevernes sproglige kompetencer kombineret med en systematisk sprogstimulerende indsats i både klassen og i hjemmet.

Du kan læse mere i "Sprogprøver i børnehaveklassen - Informationsmateriale om sprogprøven i børnehaveklassen" (pdf).

Obligatorisk sprogprøve i 1.-9. klasse

Der skal på de omfattede skoler gennemføres en obligatorisk sprogprøve for elever i 1.-9. klasse, der undervises i supplerende dansk som andetsprog, men stopper med at modtage undervisning. Prøven skal gennemføres i tilfælde, hvor:

  • skolelederen vurderer, at eleven ikke længere har behov for sprogundervisningen
  • eleverne har modtaget undervisningen i fire år 

Formålet med sprogprøven, målrettet 1.-9. klasse, er at afdække elevernes sproglige kompetencer med henblik på at vurdere, hvorvidt disse er tilstrækkelige til, at eleven kan stoppe med at modtage undervisning i supplerende dansk som andetsprog.

Prøverne er under udarbejdelse, og siden her vil blive opdateret i takt med, at indholdet af prøverne fastlægges. 

Informationsmateriale om sprogprøver i 1.-9. klasse følger snarest.

Sidst opdateret: 9. maj 2019