Oversigten herunder viser, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres. Den viser desuden, hvilke klassetrin de frivillige test i dansk som andetsprog er målrettet.

Fag og klassetrin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dansk, læsning

X

 

X

 

X

 

X

Matematik

 

X

 

 

X

 

 

Engelsk

    

 

X

 

Geografi

     

 

X

Biologi

     

 

X

Fysik/kemi

     

 

X

Dansk som andetsprog

     

X

 

X

 

 

Nye test fra skoleåret 2017/18

Ekstra nationale test i matematik og engelsk

I skoleåret 2017/18 vil der blive indført to ekstra nationale test i henholdsvis matematik og engelsk. Testene vil blive introduceret i forbindelse med den frivillige testrunde i efteråret 2017.

Den ekstra test i matematik vil blive placeret på 8. klassetrin, og det vil sige, at de obligatoriske test i matematik vil finde sted på 3., 6. og 8. klassetrin.

Den ekstra test i engelsk bliver målrettet 4. klassetrin. Eleverne vil få to test i engelsk i stedet for kun én engelsktest på 7. klassetrin, som det er tilfældet i dag.

Test i biologi og geografi bliver frivillige

Fra skoleåret 2017/18 bliver de obligatoriske test i biologi og geografi på 8. klassetrin ændret til at være frivillige test.

Frivillige nationale test

Om efteråret

Om efteråret kan alle folkeskoler, specialskoler, frie grundskoler og efterskoler mv. bruge de nationale test på frivillig basis. En frivillig test kan gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod, men også på klassetrinnet over og under. For eksempel kan en test, der er målrettet mod 8. klasse, anvendes frivilligt på 7., 8. og 9. klassetrin.

Skoler, der deltager i de obligatoriske test, kan på frivillig basis lade deres elever tage en test yderligere to gange. Skoler, der ikke skal deltage i de obligatoriske test, kan lade deres elever tage en test på frivillig basis op til tre gange. De frivillige test er præcis de samme test som de obligatoriske.

Om foråret

Om foråret, når der gennemføres obligatoriske test på folkeskolerne, kan der også gennemføres test på frivillig basis. Dette er muligt for alle folkeskoler, specialskoler, frie grundskoler og efterskoler mv. For folkeskoler gælder det dog, at den test der skal gennemføres på obligatorisk basis ikke også kan gennemføres på frivillig basis, da det ikke er meningen, at de frivillige test skal bruges som direkte testtræning op til en obligatorisk test.

Dansk som andetsprog

De nationale test i dansk som andetsprog kan kun anvendes på frivillig basis. Testene er målrettet 5. og 7. klassetrin. Ligesom de øvrige frivillige test kan en test i dansk som andetsprog gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod samt på klassetrinnet over og under.

Fag og klassetrin

Der findes ti obligatoriske nationale test i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning. Derudover findes også to frivillige test i dansk som andetsprog.

Oversigten herunder viser, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres. Den viser desuden, hvilke klassetrin de frivillige test i dansk som andetsprog er målrettet.

Fag og klassetrin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dansk, læsning

X

 

X

 

X

 

X

Matematik

 

X

 

 

X

 

 

Engelsk

    

 

X

 

Geografi

     

 

X

Biologi

     

 

X

Fysik/kemi

     

 

X

Dansk som andetsprog

     

X

 

X

 

 

Nye test fra skoleåret 2017/18

Ekstra nationale test i matematik og engelsk

I skoleåret 2017/18 vil der blive indført to ekstra nationale test i henholdsvis matematik og engelsk. Testene vil blive introduceret i forbindelse med den frivillige testrunde i efteråret 2017.

Den ekstra test i matematik vil blive placeret på 8. klassetrin, og det vil sige, at de obligatoriske test i matematik vil finde sted på 3., 6. og 8. klassetrin.

Den ekstra test i engelsk bliver målrettet 4. klassetrin. Eleverne vil få to test i engelsk i stedet for kun én engelsktest på 7. klassetrin, som det er tilfældet i dag.

Test i biologi og geografi bliver frivillige

Fra skoleåret 2017/18 bliver de obligatoriske test i biologi og geografi på 8. klassetrin ændret til at være frivillige test.

Frivillige nationale test

Om efteråret

Om efteråret kan alle folkeskoler, specialskoler, frie grundskoler og efterskoler mv. bruge de nationale test på frivillig basis. En frivillig test kan gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod, men også på klassetrinnet over og under. For eksempel kan en test, der er målrettet mod 8. klasse, anvendes frivilligt på 7., 8. og 9. klassetrin.

Skoler, der deltager i de obligatoriske test, kan på frivillig basis lade deres elever tage en test yderligere to gange. Skoler, der ikke skal deltage i de obligatoriske test, kan lade deres elever tage en test på frivillig basis op til tre gange. De frivillige test er præcis de samme test som de obligatoriske.

Om foråret

Om foråret, når der gennemføres obligatoriske test på folkeskolerne, kan der også gennemføres test på frivillig basis. Dette er muligt for alle folkeskoler, specialskoler, frie grundskoler og efterskoler mv. For folkeskoler gælder det dog, at den test der skal gennemføres på obligatorisk basis ikke også kan gennemføres på frivillig basis, da det ikke er meningen, at de frivillige test skal bruges som direkte testtræning op til en obligatorisk test.

Dansk som andetsprog

De nationale test i dansk som andetsprog kan kun anvendes på frivillig basis. Testene er målrettet 5. og 7. klassetrin. Ligesom de øvrige frivillige test kan en test i dansk som andetsprog gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod samt på klassetrinnet over og under.

Sidst opdateret: 16. august 2017