Aktiviteterne i børnehaveklassen lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig, social læring og udvikling.

Børnehaveklassen fungerer som et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang.

Undervisningen i børnehaveklassen er tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer inden for seks kompetenceområder og tre obligatoriske emner.

Kompetenceområderne er:

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturlige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fællesskab.

De obligatoriske emner er:

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Elever i børnehaveklassen går i skole 1200 timer om året (30 timer/uge). Heraf skal minimum 600 timer bruges på undervisning indenfor de seks kompetenceområder. Områderne supplerer og overlapper hinanden, og dækker både faglige, sociale og personlige kompetencer.

 

Sidst opdateret: 6. september 2018