I folkeskoleloven finder man folkeskolens formål, regler for hvilke fag eleverne skal have, og hvilke krav der stilles til personalet i folkeskolen – og meget mere.

Andre love har også virkning i folkeskolen, blandt andet undervisningsmiljøloven, ligesom folkeskolen som andre offentlige institutioner er underlagt for eksempel forvaltningsloven og persondataloven.

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelserne indeholder mere detaljerede regler om folkeskolens forskellige områder. Det drejer sig blandt andet om specialundervisning, Fælles Mål for fagene og tilsyn med eleverne. 

En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og henviser derfor altid til loven. Bekendtgørelserne på folkeskoleområdet udstedes af ministeren.

Høringsportalen

Lovforslag, bekendtgørelser og visse vejledninger sendes i offentlig høring inden de fremsættes for Folketinget eller udstedes af ministeren eller ministeriet.

Høringsportalen (hoeringsportalen.dk) kan du finde de lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger, der er i høring i øjeblikket.

Sidst opdateret: 6. marts 2017