Fra sommer 2017 er det obligatorisk at afholde prøverne i dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet. For at forberede jer og jeres elever bedst muligt har vi samlet vores oplysninger om afholdelse, teknik mv. på denne side. Prøven vises som en hjemmeside (ligesom fx emu.dk) i stedet for cd-rom til alle elever.

Hvordan tilgås prøvematerialet på hjemmesiden

Denne video viser, hvordan man nemt tilgår prøvematerialet, der vises som en hjemmeside. Videoen er vist med hjemmesideadressen, der blev benyttet til generalprøven d. 8. marts 2017.

Forberedelse

Det er af største vigtighed, at I alle får afprøvet jeres og elevernes udstyr – både for styrelsens men især for jer og jeres elevers skyld. Vi skal sammen hjælpe hinanden med, at prøven forløber så gnidningsfrit som muligt, og dette gøres som bekendt bedst gennem grundig forberedelse. Kommende opgaver vil være opbygget/kodet med de samme standarder som prøven fra maj 2017, og I vil derfor med fordel kunne benytte den til afprøvningen.

Hvis I ønsker at teste jeres bredbåndskapacitet, kan I for eksempel lade alle jeres elever tilgå siden samtidigen online video samtidig. Dette vil give en indikation af, hvorvidt jeres netværk har den fornødne kapacitet

Yderligere vejledninger om afvikling og udstyr kan I læse i vejledningerne nederst på denne side.

Opsamling på prøverne fra sommerterminen 2017

Evalueringen viste nogle områder, hvor der havde været udfordringer. Disse har vi samlet op og responderet på i dette dokument med svar på jeres tilbagemeldinger (pdf).

Webinarer om obligatorisk dansk med adgang til internet i 2017

Styrelsen har gennemført tre webinarer om prøvernes afvikling. Deltog I ikke, eller har I ønske om at gense webinarerne fra hhv. oktober 2016, februar 2017 og marts 2017, kan de ses her.

Webinar om prøvens indhold

Webinar om den tekniske afvikling

Webinar om afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af it-hjælpemidler

Spørgsmål og svar-ark fra webinaret om prøveformens indhold og rammer (pdf)

Spørgsmål og svar-ark fra webinaret om den tekniske afvikling (pdf)

Spørgsmål og svar-ark fra webinaret om afvikling af prøve på særlige vilkår (pdf)

Materialeplatformen

I den prøveforberedende undervisning kan I tage udgangspunkt i nedenstående opgavesæt, som tidligere har været anvendt. Prøvesættene findes på Materialeplatformen:

2017: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2017: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2016: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2016: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2015: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2015: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2014: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2014: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

Herudover kan I på Materialeplatformen finde opgavesæt fra andre fag, som I kan bruge til at træne jeres elever i metoden med adgang til internettet.

Vejledning om download af tilgængelige prøvesæt

Under "Hyppige spørgsmål" på Materialeplatformen kan I finde svar på alle gængse spørgsmål omkring download af tidligere prøvesæt. Filerne ligger som zip-filer, der skal hentes ned lokalt og udpakkes, inden de kan afvikles. Herudover er der udarbejdet eksempelvideoer til udpakning på styresystemerne Windows, Mac OS, iPhone/iPad og Chromebooks.

Rammer og historik

Prøveformen med adgang til internettet blev indført første gang på frivillig basis i 2015 efter flere år med forsøg.

Her kan du læse mere generelt om reglerne for afholdelse af folkeskolens prøver.

Tilladte hjælpemidler

Her finder du oversigter over hjælpemidler ved prøver i 9. og 10. klasse og uddybning af regler om opslagsværker, ordbøger, optegnelser og grammatiske oversigter.

Vejledninger

Vejledning til brug for afvikling af danske skriftlig fremstilling med adgang til internettet (pdf)

Vejledning til hvordan skolerne skal forholde sig, hvis opgavesættet ikke er tilgængeligt (pdf)

Netværksanbefalinger i forbindelse forbindelse med afvikling af dansk skriftlig fremstilling i FP9 og FP10 ved sommerterminen 2017 (pdf)

Vejledning til hvordan man kan gøre en opgave tilgængelig (pdf)

Prøvevejledning i Dansk 9. klasse (pdf)

Prøvevejledning i Dansk 10. klasse (pdf)

Prøver på særlige vilkår

Afprøv om dit it-hjælpemiddel er klar til prøven på uvm.dk/test-it

Sidst opdateret: 26. juli 2017