Elevbesvarelser ved de skriftlige bedømmes af en statsligt beskikket censor.

Der er to forskellige forsendelsesprocedurer; én for dansk og matematik og én for sprogfagene (engelsk, tysk og fransk). Procedurerne adskiller sig ved deres tidsplan.

Procedurerne er opdelt i to oversigter:

Tidsplan for statslige beskikkede censorer i dansk og matematik

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censorer retter i perioden frem til den 6. juni 2017.

Censorer sender senest den 6. juni 2017 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Tidsplan for statslige beskikkede censorer i sprogfagene (engelsk, tysk og fransk)

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censor retter i perioden frem til den 9. juni 2017.

Censor sender senest den 9. juni 2017 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Spørgsmål og svar - forsendelsesprocedurer

Skal skolen sende den originale elevbesvarelse til censor?

Skolelederen afgør, om de beskikkede censorer skal have den originale elevbesvarelse eller en kopi.

Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor, og elevbesvarelser er skrevet i hånden, skal den kopieres, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af eleven, og attesteres af den tilsynsførende, før de sendes.

Hvad er sikker post?

Sikker post er forsendelser, som har en form for track- and tracenummer, så pakken/brevet kan spores. Sikker post er derfor ikke et almindeligt brev.

Sidst opdateret: 24. maj 2017