Obligatorisk afvikling på testogprøver.dk

Fra maj 2019 er det obligatorisk at aflægge de digitale selvrettende dele af FP9 og FP10 sprogfagsprøverne i testogprøver.dk. De digitale selvrettende dele af prøverne er opgaven i lytte- og læsefærdigheder og opgaven i sprog og sprogbrug for FP9 og opgaven i sprog og sprogbrug for FP10.

Dermed er det ikke længere muligt at vælge at aflægge de prøver, der distribueres på testogprøver.dk, på papir.

Da det for første gang er obligatorisk at aflægge sprogfagsprøverne i testogprøver.dk, vil skolen dog modtage plan B-materiale for disse prøver i form af trykte opgavesæt. Ved øvrige prøver modtager skolen plan B-materiale på en cd.

Teksthæfte i FP9 sprogfagsprøverne

Ved FP9 sprogfagsprøverne vil der blive udfærdiget et teksthæfte, som skal udleveres til eleverne fra prøvens start. Teksthæftet skal anvendes til opgaven i læsefærdigheder. Denne del er digital selvrettende, men det er ikke alle tekster, der er vist på testogprøver.dk. Derfor skal eleverne læse udvalgte tekster fra hæftet. Besvarelsen skal fortsat afgives på testogprøver.dk.

Nye lydfiler til FP9 sprogfagsprøverne

Ved FP9 sprogfagsprøvernes opgave i lytteforståelse har skolerne hidtil modtaget en lyd-cd til afspilning på en cd-afspiller i prøvelokalet. Fra prøverne i maj 2019 vil skolerne modtage en MP3-fil via testogprøver.dk, som kan afspilles via en computer eller et lydanlæg, der er koblet til computeren.

MP3-filen vil være synlig på den monitoreringsside, som den tilsynsførende har adgang til forud for prøven. Her vil filen kunne afspilles direkte fra den tilsynsførendes computer eller et tilkoblet lydanlæg. Filen kan også downloades, så den kan afspilles fra en anden computer.

På monitoreringssiden vil der også være et link til en hjemmeside med en lydfil, der ikke indeholder prøvemateriale. Den tilsynsførende kan anvende filen til at teste, om der er lyd på computerne eller lydanlægget.

Ved prøverne i maj 2019 vil skolerne fortsat modtage en lyd-cd, som kan afspilles på samme måde som tidligere.

Skolen kan afprøve den nye lydfil til generalprøven den 19.marts.

Ny visning af opgavehæftet i fri skriftlig fremstilling i sprogfagsprøverne (FP9 og FP10)

Ved prøverne i maj 2019 vil opgaveformuleringen til fri skriftlig fremstilling blive vist via testogprøver.dk. På elevens side på testogprøver.dk vil der være en knap, der åbner en hjemmeside med en pdf-fil med opgaven til fri skriftlig fremstilling. Når eleven har adgang til den digitale selvrettende prøve i sprog og sprogbrug, vil der også være adgang til prøven i fri skriftlig fremstilling.

Ved FP9 sprogfagsprøverne skal skolen skal således kun udlevere det nye teksthæfte (se beskrivelse ovenfor). Det øvrige materiale vil være tilgængeligt via testogprøver.dk.

Skolen kan afprøve den nye visning til generalprøven den 19. marts.

FP9 Matematik med hjælpemidler og FP10 Matematik vises på testogprøver.dk

Skolen har hidtil skullet downloade regnearksfiler til prøverne i FP9 Matematik med hjælpemidler og FP10 Matematik. Ved prøverne til maj vil regnearksfilerne blive vist på testogprøver.dk. Skolen skal booke eleverne til matematikprøverne i testogprøver.dk. Se mere i afsnittet om booking nedenfor.

Skolen vil fortsat få tilsendt papirhæfter med opgavesættet, som skal udleveres til eleverne. Eleverne vil også kunne se opgavesættet til to prøver som pdf på testogprøver.dk. Med pdf-udgaven kan eleverne klippe eventuelle figurer og lignende ind i deres besvarelser. Pdf-udgaven er samtidig den tilgængelige udgave, der skal anvendes af elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.

Filerne (regnearksfiler, pdf med opgavesæt og eventuelle bilag) vil blive vist på en hjemmeside, som åbner automatisk, når eleverne starter prøven på testogprøver.dk. Den tilsynsførende skal sætte prøverne i gang i testogprøver.dk, så eleverne kan se filerne.

Til generalprøven den 19. marts vil eleverne kunne se den nye visning af de to matematikprøver.

Teksthæfte i FP10 Dansk

Ved prøven i FP10 Dansk vil der blive udfærdiget et teksthæfte, som skal udleveres til eleverne fra prøvens start. Teksthæftet skal anvendes i del a (læsning og sprogbrug). Denne del er digital selvrettende, men det er ikke alle tekster, der er vist på testogprøver.dk. Derfor skal eleverne læse udvalgte tekster fra hæftet. Besvarelsen skal fortsat afgives på testogprøver.dk.

Skolen skal sikre internetkapacitet til at afspille video i FP9 og FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

Der vil i maj igen være videomateriale i prøverne i FP9 og FP10 Dansk, skriftlig fremstilling. For at undgå tekniske problemer med prøven bør skolen sikre, at der er tilstrækkelig internetkapacitet i de lokaler, der anvendes ved prøverne.

Se afsnit 2.2 i Brugervejledning til folkeskolens digitale prøver (stil.dk)

Booking

Bookingen til sommerens prøver er gjort mere simpel, og kan foretages med færre klik end tidligere. Blandt andet er prøverne i samme fag (og årgang) lagt sammen, og det er muligt at booke en hel årgang på én gang.

Følgende prøver er lagt sammen:

  • FP9 Dansk, læsning og FP9 Dansk, retskrivning, der fremover hedder FP9 Dansk læsning og retskrivning.
  • FP9 Dansk, læsning (for 10. klasse elever) og FP9 Dansk, retskrivning (for 10. klasse elever), der fremover hedder FP9 Dansk læsning og retskrivning (for 10. klasse elever).
  • FP9 Matematik uden hjælpemidler og FP9 Matematik med hjælpemidler, der fremover hedder FP9 Matematik.
  • FP9 Matematik uden hjælpemidler (for 10. klasse elever) og FP9 Matematik med hjælpemidler (for 10. klasse elever), der fremover hedder FP9 Matematik (for 10. klasse elever).
  • FP9 Engelsk, lytte- og læsefærdigheder, FP9 Engelsk, sprog og sprogbrug og FP9 Engelsk, fri skriftlig fremstilling, der fremover hedder FP9 Engelsk. Det samme gør sig gældende for FP9 Tysk og FP9 Fransk.
  • FP10 Engelsk, sprog og sprogbrug og FP10 Engelsk, fri skriftlig fremstilling, der fremover hedder FP10 Engelsk. Det samme gør sig gældende for FP10 Tysk og FP10 Fransk.
  • FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, del a og FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, del b og c, der fremover vil hedde FP10 Dansk, skriftlig fremstilling.
Sidst opdateret: 8. februar 2019