Skoleåret 2018/2019

August

September

Primo september - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inkl. overblik over eventuelle funktionsnedsættelser

1. september 2018 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2018/2019

17. september 2018 - Tilmelding af elever (inkl. privatister) til prøvetermin december/januar 2018/2019 begynder

17. september 2018 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2018/2019 begynder

Oktober

Primo oktober - Test af eventuelle særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser

1. oktober 2018 - Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2018/2019 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. oktober 2018 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder

22. oktober 2018 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

24. oktober 2018 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2018/2019 åbner

November

19. november 2018 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2018/2019 slutter

20. november 2018 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

20. november 2018 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2019 begynder

20. november 2018 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

26. november 2018 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

December

1. december 2018 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. december 2018 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2019 begynder

3. - 13. december 2018 - Skriftlige prøver december/januar 2018/2019 afholdes

4. - 14. december 2018 - Foreløbige rettevejledninger lægges på Materialeplatformen dagen efter afholdt prøve

17. december 2018 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2018/2019 begynder

20. december 2018 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på Materialeplatformen

Januar

Mandag den 7. januar - fredag den 11. januar 2019 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

10. januar 2019 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

11. januar 2019 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

11. januar 2019 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

Februar

1. februar 2019 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin maj/juni 2018/2019

8. februar 2019 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2018/2019-prøverne sendes til skolerne

11. februar 2019 - Booking til de digitale selvrettende prøver åbner

11. februar 2019 - Booking til generalprøverne åbner i testogprøver.dk

Ultimo februar 2019 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Marts

19. marts 2019 - Generalprøve i testogprøver.dk

Ultimo marts 2019 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

April

Sidst opdateret: 4. september 2018