I de mundtlige prøver, hvor der er mulighed for at vælge prøveform A og B, skal skolelederen ved skoleårets begyndelse vælge prøveform. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold.

Faglærere, der fører til prøve, skal orientere eleverne om den valgte prøveform.

Valget mellem prøveform A og B har blandt andet betydning for, om der trækkes lod til fordybelsesområde, om eleverne skal have undervisning i fordybelsesområde, eller om prøverne afholdes med forberedelse.

I de skriftlige prøver er der også mulighed for at vælge prøveform i nogle fag - for eksempel mellem trykt opgavesæt eller digital selvrettende prøve.

Se oversigter over:

Læs mere i prøvevejledningerne.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af folkeskoleloven § 19f og prøvebekendtgørelsen, kap. 3 og bilag 1 og 2.

Sidst opdateret: 13. juli 2018