It skal være en integreret del af undervisningen. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen var del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvor der blev afsat 500 mio. kr. til at øge anvendelsen af it i folkeskolen.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.

De konkrete initiativer i indsatsen er:

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen varetages af Styregruppen for It i Folkeskolen.

Sidst opdateret: 12. februar 2018