Temakonferencen skal give inspiration til arbejdet med at udvikle det pædagogiske læringscenter som en katalysator for skoleudviklingen og kapacitetsopbygning

Dagen veksler mellem inspirationsoplæg, videndeling, tematiske drøftelser og arbejde i grupper med udvikling af plan for arbejdet i egen kommune/skole.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 13. juli 2018