En konference der stiller skarpt på forskellige dilemmaer i arbejdet med inkluderende fællesskaber og hvilken rolle de professionelle i skoler og dagtilbud spiller for børnenes læring, trivsel og udvikling.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 13. juli 2018