Skolen er et "rum af sprog". I alle fag skal elevernes mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder fremmes, for at eleverne kan opleve skolesucces.

Vi skal se på forskelle og ligheder mellem forskellige fagsprog og på, hvilke udfordringer der er i forskellige fag. Der vil være inspiration og praksiseksempler fra både de naturfaglige og de humanistiske fag. Fokus vil være, hvordan faglæreren kan tilgodese alle, men særligt de sprogligt udfordrede børn.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 13. juli 2018