Den styrkede pædagogiske læreplan bliver det nationale grundlag for pædagogisk arbejde i dagtilbud.

Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte en styrke pædagogisk læreplan i praksis indenfor temaerne, inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde. 

Tilmeldingslink og mere info kommer efter sommerferien.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018