Den styrkede pædagogiske læreplan bliver det nationale grundlag for pædagogisk arbejde i dagtilbud.

Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte en styrke pædagogisk læreplan i praksis indenfor temaerne, inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde. 

Program og information om arrangementet (pdf)

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmelding

Sidst opdateret: 2. november 2018