Inklusionseftersynets kom i 2016 med en række anbefalinger om, hvordan kommuner kan arbejde med at styrke inklusion i dagtilbud og skole. 

Denne konference giver inspiration til, hvordan kommuner, skoler og dagtilbud kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer indenfor fem temaer; fysiske rammer, forældresamarbejde, børneinddragelse, samarbejde med lokalsamfund og varieret skoledag.

Tilmeldingslink og mere info kommer efter sommerferien.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018