Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder temadag om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk med særligt fokus på ordblinde elever.

Deltagerbetaling: 400,- kr. 

 

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 2. november 2018