I motivationsforløb mødes fagprofessionelle i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser på regionale netværksmøder, hvor I bliver opdateret med den nyeste viden og får mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden og læringskonsulenterne om arbejdet med demokrati og medborgerskab med afsæt i egen praksis.

På det første netværksmøde vil vi fortælle nærmere om motivationsforløbet, høre mere om jer og jeres forventninger til forløbet og udveksle viden og erfaringer under overskriften ”Demokrati, medborgerskab og forebyggelse af marginalisering”. Det nærmere indhold for mødet og de efterfølgende møder i forløbet planlægges med afsæt i jeres udfordringer og ønsker. Derfor beder vi jer give så detaljeret en beskrivelse af jeres motivation for at deltage i forløbet, når I tilmelder jer.

Vi afholder fire netværksmøder over det næste halvandet år:

1. netværksmøde NORD: 4. april 2019 kl. 10-14
2. netværksmøde NORD: 26. september 2019 kl. 10-14 
3. netværksmøde NORD: 30. januar 2020 kl. 10-14 
4. netværksmøde NORD: 30. april 2020 kl. 10-14

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 17. december 2018