En matematikfaglig temadag henvender sig bredt til alle skoler i landet, hvor målgruppen er lærere og vejledere i matematik. Dagen skal give inspiration til arbejdet med at løfte fagligt udfordrede elever.

Ambitionen med en landsdækkende matematikfaglig temadag er at skabe en forsknings- og erfaringsbaseret dag hvor du som lærer, vejleder og leder skræddersyer en konferencedag som giver mening for dig.  Matematikfagdidaktikken bliver sat i spil ud fra de følgende tre overordnede temaer: Den sproglige udvikling, det organisatoriske perspektiv og fagdidaktisk viden målrettet udfordrede elever i folkeskolen. Temaer tager afsæt i puljeprogrammet, samt et ønske om at opfylde en række af de ønsker om matematikfaglige fokuspunkter, som vi gennem det seneste år har fået efterspørgsler på.

Deltagerbetaling: 400 kr.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 11. januar 2019