Formål med dagen er at give lærere, vejledere og ledere inspiration til det fortsatte arbejdet med at løfte fagligt udfordrede elever. Temadagen tager afsæt i erfaringer fra puljeprogrammet, samt den forskning, der ligger til grund for at arbejde med fagligt udfordrede elever i folkeskolen.

Dagen indledes med to rammesættende temaoplæg om mundtlig og skriftlig fremstilling (Bodil Nielsen) og om fagene og forpligtende faglige fællesskaber (Henrik Hiis).

Efterfølgende vælger deltagerne to ud af syv workshops, hvor de får mulighed for at fordybe sig i specifikke danskfaglige områder. I de workshops, hvor det giver mening, vil deltagerne blive præsenteret for, hvordan man kan arbejde kvalificeret med data i forhold til fokusområderne.

Det er hensigten med de forskellige workshops at opfylde en række af de ønsker om danskfaglige fokuspunkter, som vi gennem det seneste år har fået efterspørgsler på.

Deltagerbetaling: 400 kr.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 11. januar 2019