Hvordan kan man arbejde med demokrati og medborgerskab i et børneperspektiv og understøtte et læringsmiljø, hvor alle børn får deltagelsesmuligheder i dagligdagens rutiner og fællesskaber? Et læringsmiljø, der understøtter muligheden for at inddrage børnenes perspektiver, følge deres initiativer og give dem medbestemmelse, så de føler sig som aktør i eget liv?

Sådanne spørgsmål kommer under lup i læringskonsulenternes motivationsforløb om demokrati og medborgerskab i børnehøjde. I motivationsforløbet samles læringskonsulenter på dagtilbudsområdet og pædagogisk personale og ledelse fra dagtilbud rundt om i landet i netværk. Her drøfter og videreudvikler vi ideer og erfaringer til, hvordan man som fagperson kan støtte børn i at forstå og opleve demokrati gennem hverdagens aktiviteter i dagtilbuddet. Mødet tager afsæt i deltagernes eget arbejde på området og giver både plads til jer, der er langt med en indsats og har brug for konkret sparring, og til jer, som gerne vil starte noget op, men ønsker input til hvordan. Læringskonsulenterne præsenterer konkrete redskaber og teoretisk indspark, og sammen bliver vi klogere på, hvordan indsatser kan formes og gennemføres.

Motivationsforløbet består af tre netværksmøder i efteråret og vinteren 2019/2020:

  • 1. netværksmøde 4. september 2019 i Odense: Demokrati, medborgerskab og forebyggelse af marginalisering
  • 2. netværksmøde 7. november 2019 i Odense: Kritisk tænkning og kontroversielle emner
  • 3. netværksmøde 16. januar 2020 i Odense: Forældresamarbejde

Det er gratis at deltage.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 22. februar 2019